ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นงลักษณ์ สถิติรัตน์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2564,14:53  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องราชย์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่4
ชื่ออาจารย์ : นงลักษณ์ สถิติรัตน์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2564,14:53  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลยกย่องชูเกียรติเป็นครูดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นวพร ปัญโญกิจ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2564,18:43  อ่าน 153 ครั้ง
รายละเอียด..