ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On-site) เต็มรูปแบบ ทุกระดับชั้น (อ่าน 15) 14 พ.ค. 65
การเรียนภาคฤดูร้อนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 229) 14 มี.ค. 65
การเรียนภาคฤดูร้อนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 208) 14 มี.ค. 65
เรียนภาคฤดูร้อนระดับอนุบาล (อ่าน 197) 14 มี.ค. 65
เรียนภาคฤดูร้อนระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 (อ่าน 211) 14 มี.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันวงดนตรีสตริงในโครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (อ่าน 129) 24 ก.พ. 65
เว็บไซต์วันครูโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา และเอื้อวิทยา 2565 (อ่าน 187) 14 ม.ค. 65
เลื่อนกาจัดการเรียน On Site (อ่าน 348) 08 ม.ค. 65
เว็บไซต์จัดแสดง สคส. ผลงานนักเรียน โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ส่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2565 (อ่าน 13) 30 ธ.ค. 64
การอบรมหลักสูตร ห้องเรียนวิทยาการคำนวณ จาก ทรู คลิกไลฟ์ (อ่าน 210) 14 ธ.ค. 64
วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 211) 07 ธ.ค. 64
ประกาศสถานศึกษา เรื่อง ขยายเวลาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (อ่าน 197) 12 พ.ย. 64
หลักสูตรวิทยาการคำนวณ (อ่าน 223) 19 ต.ค. 64
SMT โรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน สสวท. (อ่าน 220) 19 ต.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ 14 ตุลาคม 2564 (อ่าน 196) 14 ต.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (นักเรียนภายใน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 320) 06 ต.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 ตุลาคม 2564 (อ่าน 160) 05 ต.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2 ตุลาคม 2564 (อ่าน 132) 02 ต.ค. 64
การฉีดวัคซีนนักเรียนนักศึกษา อายุ 12-18 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 137) 17 ก.ย. 64
ไทม์ไลน์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน (อ่าน 142) 17 ก.ย. 64
มาตรและแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (อ่าน 144) 17 ก.ย. 64
ทำไมต้องฉีดวัคซีน - วัคซีนโควิด 19 (อ่าน 127) 15 ก.ย. 64
วัคซีนใจ (อ่าน 131) 20 ส.ค. 64
4 สร้าง 2 ใช้ (อ่าน 139) 20 ส.ค. 64
การประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (อ่าน 20) 25 มิ.ย. 64
คนเก่งของเรา เจียระไน 15 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 236) 10 มิ.ย. 64
ประกาศผล TCAS 64 สรุปจำนวนนักเรียน (อ่าน 279) 14 พ.ค. 64
บรรยากาศการเรียนออนไลน์ วันแรกวันที่ 5 พ.ค.64 (อ่าน 237) 05 พ.ค. 64
กำหนดการเรียนออนไลน์ RNA ONLINE PRE-SCHOOL (อ่าน 34) 04 พ.ค. 64
ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมอนามัย ในโครงการ (อ่าน 221) 04 พ.ค. 64
การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ SAVE THAI สำหรับ ครู-บุคลากร โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา (อ่าน 260) 29 เม.ย. 64
ประกาศผลคะแนน O-NET 5 อันดับ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 243) 29 เม.ย. 64
การประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 212) 28 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบ O-NET รายบุคคล (อ่าน 32) 22 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่องเปลี่ยนกำหนดการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 166) 22 เม.ย. 64
กำหนดการและรูปแบบการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 219) 22 เม.ย. 64
เลขประจำตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 52) 17 เม.ย. 64
แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 260) 13 เม.ย. 64
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 184) 07 เม.ย. 64
รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน 5/4/64 (อ่าน 193) 05 เม.ย. 64