กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอัฐพล ปิงเมือง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

สโรชา สอนศรีนุสรณ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

สุภัชญา กุณาธรรม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

อนุพงศ์ วีระพันธ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

พงศ์พิชศรณ์ สิงคะตา
ครู

สุภัชญา กุณาธรรม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3