กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอัฐพล ปิงเมือง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0932158374
อีเมล์ : benten55080233@gmail.com

สโรชา สอนศรีนุสรณ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0882526998
อีเมล์ : Kkoy_ssns@hotmail.com

สุภัชญา กุณาธรรม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 098-7512526
อีเมล์ : Skunatham@gmail.com

อนุพงศ์ วีระพันธ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0903190878
อีเมล์ : anupong.wrp@gmail.com

พงศ์พิชศรณ์ สิงคะตา
ครู

สุภัชญา กุณาธรรม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3