ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 เม.ย. 64 ถึง 11 พ.ค. 64 กิจกรรมพิเศษภาคฤดูร้อน
09 เม.ย. 64 ถึง 18 เม.ย. 64 ปิดภาคเรียน 2/2563