ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 เม.ย. 65 งานสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร ครูเก่า ครูอาวุโส
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา แต่งกายชุดพื้นเมือง ชมรมศิษย์เก่า
08 เม.ย. 65 ประเพณีปี๋ใหม่เมือง นักเรียนรดน้ำดำหัวครู
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา /แต่งกายชุดพื้นเมือง ฝ่ายกิจการนักเรียน
21 มี.ค. 65 ถึง 22 เม.ย. 65 เรียนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2565
เรียนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2565
12 มี.ค. 65 เปิดเรียนวันสุดท้ายของปีการศึกษา 2564
เปิดเรียนวันสุดท้ายของปีการศึกษา 2564 เปิดชดเชยใช้ตารางสอนวันอังคาร
25 ก.พ. 65 ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาไตรภาคี
ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
16 ก.พ. 65 วันมาฆบูชา
12 ก.พ. 65 เปิดชดเชย ใช้ตารางสอนวันพุธ
เปิดชดเชย ใช้ตารางสอนวันพุธ
11 ก.พ. 65 กิจกรรมวันมาฆบูชา
ฝ่ายกิจการนักเรียน
22 ม.ค. 65 เปิดชดเชย ใช้ตารางสอนวันศุกร์
16 ม.ค. 65 วันครู
07 ม.ค. 65 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
31 ธ.ค. 64 ถึง 03 ม.ค. 65 หยุดวันสิ้นปีและหยุดวันขึ้นปีใหม่
18 ธ.ค. 64 เปิดชดเชย ใช้ตารางสอน วันศุกร์
เปิดชดเชย ใช้ตารางสอน วันศุกร์
10 ธ.ค. 64 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
06 ธ.ค. 64 หยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9
05 ธ.ค. 64 วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9
04 ธ.ค. 64 เปิดชดเชย ใช้ตารางสอน วันจันทร์
เปิดชดเชย ใช้ตารางสอน วันจันทร์
19 พ.ย. 64 กิจกรรมวันลอยกระทง
ชุดพื้นเมือง ฝ่ายกิจการนักเรียน
13 พ.ย. 64 เปิดชดเชย
เปิดชดเชย ใช้ตารางสอน วันจันทร์
26 ต.ค. 64 เปิดภาคเรียนที่ 2/2564
22 ต.ค. 64 สิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/64
16 ต.ค. 64 เปิดชดเชยวันที่ 13 ใช้ตารางสอน วันพุธ
เรียนชดเชยวันที่ 13 ใช้ตารางสอน วันพุธ
13 ต.ค. 64 หยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
เรียนออนไลน์และทบทวนบทเรียนที่บ้าน
06 ก.ย. 64 ถึง 10 ก.ย. 64 สัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรม ป.1-6
ฝ่ายกิจการนักเรียน
01 ก.ย. 64 ถึง 03 ก.ย. 64 ประกวดมารยาทไทย
ฝ่ายกิจการนักเรียน
28 ส.ค. 64 อบรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต
ฝ่ายกิจการนักเรียน
12 ส.ค. 64 ถึง 13 ส.ค. 64 หยุดพิเศษวันแม่แห่งชาติ
เรียนออนไลน์และทบทวนบทเรียนที่บ้าน
11 ส.ค. 64 พิธีวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา บุคลากรแต่งกายชุดสีฟ้า / นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
07 ส.ค. 64 วันรพี เปิดชดเชยวันที่ 13

เปิดชดเชยวันที่ 13 ใช้ตารางสอน วันศุกร์
06 ส.ค. 64 กิจกรรมอาเซียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
26 ก.ค. 64 ถึง 28 ก.ค. 64 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา และ หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
เรียนออนไลน์ และทบทวนบทเรียนที่บ้าน
23 ก.ค. 64 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา แต่งกาย ชุดสุภาพ/ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
28 มิ.ย. 64 เปิดเรียน On-site 28 มิถุนายน 2564