กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวรุ่งทิวา ติ๊บจันทร์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0956747535
อีเมล์ : yuirungtiwa252535@gmail.com

นงลักษณ์ สถิติรัตน์
ครู
เบอร์โทร : 0815306586
อีเมล์ : aoy0815306586

วชิรภรณ์ ยองเพชร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0804429597
อีเมล์ : Wachiearn@gmail.com

สมศักดิ์ ตรีอินทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

พัชชา กองแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0637865419
อีเมล์ : Pachchaben@gmail.com