ค่าชุดนักเรียนและอื่นๆ
ค่าชุดนักเรียน
ราคาเครื่องแบบโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ระดับประถมศึกษา
 • เสื้อพละแดงสีแดง 110 บาท
 • กางเกงพละสีน้ำเงิน 110 บาท
 • กางเกงว่ายน้ำ (ชาย) 180 บาท
 • กระเป๋านักเรียน 350 / 380 บาท


ราคาเครื่องแบบโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1 - 3)
 • เสื้อพละสีขาว 150 บาท
 • เสื้อช็อปสีเหลือง 150 บาท
 • กางเกงวอร์ม 200 บาท
 • ชุดว่ายน้ำหญิง 480 บาท
 • ถุงเท้า RNA (คู่) 20 บาท
 • สายเข็มขัดนักเรียน 80 / 90 บาท
 • หัวเข็มขัดนักเรียน 120 บาท
 • เข็มกลัดหน้าอก 60 บาท
 • กระเป๋านักเรียน 380 บาท


ราคาเครื่องแบบโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6)
 • เสื้อพละสีเหลือง 150 บาท
 • เสื้อช็อปสีแดง 150 บาท
 • กางเกงวอร์ม 200 บาท
 • ถุงเท้า RNA (คู่) 20 บาท
 • สายเข็มขัดนักเรียน 80 / 90 บาท
 • หัวเข็มขัดนักเรียน 120 บาท
 • เข็มกลัดหน้าอก 60 บาท
 • กระเป๋าโรงเรียน 380 บาท