ค่าชุดนักเรียนและอื่นๆ
ค่าชุดนักเรียนอนุบาล
ชุดนักเรียนชาย (อนุบาล)
ไซส์ เสื้อ กางเกง รวม
4/5 160 บาท 140 บาท 300 บาท
6/7 160 บาท 160 บาท 320 บาท
8/9 170 บาท 170 บาท  340 บาท
10/12 180 บาท 180 บาท 360 บาท

ชุดนักเรียนหญิง (อนุบาล)
ไซส์ ราคา
4/5 300
6/7 320
8/9 340
10/12 360

ชุดพละ (อนุบาล)
ไซส์ เสื้อ กางเกง รวม
SS/S 160 บาท 150 บาท 310 บาท
M/L 160 บาท 160 บาท 320 บาท
XL/XXL 170 บาท 160 บาท 330 บาท

ชุดพื้นเมือง ชาย/หญิง (อนุบาล)
ไซส์ เสื้อ กางเกง/ผ้าถุง รวม
26-28 150 150 300
30-32 160 160 320

ชุดว่ายน้ำ (อนุบาล)
ไซส์ ชาย หญิง
2-4 200 / 380 บาท 300 / 480 บาท
6-8 220 / 400 บาท 320 / 500 บาท
10-12 240 / 420 บาท 350 / 530 บาท
14 260 / 440 บาท 370 / 550 บาท
  หมวก A98 80 บาท
  หมวก A99 90 บาท
  แว่นตา 100 บาท

ชุดกิจกรรม (อนุบาล)
ไซส์ เสื้อ กางเกง หมวก รวม
SS/S 160 บาท 150 บาท 150 บาท 460 บาท
M/L 160 บาท 160 บาท 150 บาท 470 บาท
XL/XXL 170 บาท 160 บาท 150 บาท 480 บาท

 

ค่าชุดนักเรียนประถม - มัธยม
ราคาเครื่องแบบโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ระดับประถมศึกษา
 • เสื้อพละแดงสีแดง 110 บาท
 • กางเกงพละสีน้ำเงิน 110 บาท
 • กางเกงว่ายน้ำ (ชาย) 180 บาท
 • กระเป๋านักเรียน 350 / 380 บาท


ราคาเครื่องแบบโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1 - 3)
 • เสื้อพละสีขาว 150 บาท
 • เสื้อช็อปสีเหลือง 150 บาท
 • กางเกงวอร์ม 200 บาท
 • ชุดว่ายน้ำหญิง 480 บาท
 • ถุงเท้า RNA (คู่) 20 บาท
 • สายเข็มขัดนักเรียน 80 / 90 บาท
 • หัวเข็มขัดนักเรียน 120 บาท
 • เข็มกลัดหน้าอก 60 บาท
 • กระเป๋านักเรียน 380 บาท


ราคาเครื่องแบบโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6)
 • เสื้อพละสีเหลือง 150 บาท
 • เสื้อช็อปสีแดง 150 บาท
 • กางเกงวอร์ม 200 บาท
 • ถุงเท้า RNA (คู่) 20 บาท
 • สายเข็มขัดนักเรียน 80 / 90 บาท
 • หัวเข็มขัดนักเรียน 120 บาท
 • เข็มกลัดหน้าอก 60 บาท
 • กระเป๋าโรงเรียน 380 บาท