ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เชียงใหม่ กลุ่ม 3 ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (ดนตรี)
ชื่อนักเรียน : สาระศิลปะ-ดนตรี
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,10:16   อ่าน 24 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เชียงใหม่ กลุ่ม 3 ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (สุขะ-พละ )
ชื่อนักเรียน : สุขศึกษา และพลศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,10:16   อ่าน 25 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เชียงใหม่ กลุ่ม 3 ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (ศิลปะ หน้า 2)
ชื่อนักเรียน : สาระศิลปะ-ทัศนศิลป์ (ต่อ)
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,10:06   อ่าน 22 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เชียงใหม่ กลุ่ม 3 ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (ศิลปะ)
ชื่อนักเรียน : สาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,10:05   อ่าน 22 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เชียงใหม่ กลุ่ม 3 ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (สังคม หน้า 2 )
ชื่อนักเรียน : สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,10:04   อ่าน 22 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เชียงใหม่ กลุ่ม 3 ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (สังคม)
ชื่อนักเรียน : สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,10:03   อ่าน 9 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เชียงใหม่ กลุ่ม 3 ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (วิทย์)
ชื่อนักเรียน : สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,10:02   อ่าน 9 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เชียงใหม่ กลุ่ม 3 ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (คณิต หน้า 2)
ชื่อนักเรียน : สาระคณิตศาสตร์ (ต่อ)
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,10:01   อ่าน 11 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เชียงใหม่ กลุ่ม 3 ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (คณิต)
ชื่อนักเรียน : สาระคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,09:59   อ่าน 11 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เชียงใหม่ กลุ่ม 3 ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (ภาษาไทย หน้า 2 )
ชื่อนักเรียน : สาระภาษาไทย (ต่อ)
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,09:57   อ่าน 10 ครั้ง