ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2566,16:20   อ่าน 81 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2566,16:19   อ่าน 73 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่อนักเรียน : วง Heritage วงดนตรีสตริงคอมโบ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2566,16:17   อ่าน 79 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : นายเทพทัด ชัยทรัพย์
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2566,16:14   อ่าน 77 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เชียงใหม่ กลุ่ม 3 ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (ดนตรี)
ชื่อนักเรียน : สาระศิลปะ-ดนตรี
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,10:16   อ่าน 110 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เชียงใหม่ กลุ่ม 3 ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (สุขะ-พละ )
ชื่อนักเรียน : สุขศึกษา และพลศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,10:16   อ่าน 119 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เชียงใหม่ กลุ่ม 3 ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (ศิลปะ หน้า 2)
ชื่อนักเรียน : สาระศิลปะ-ทัศนศิลป์ (ต่อ)
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,10:06   อ่าน 119 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เชียงใหม่ กลุ่ม 3 ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (ศิลปะ)
ชื่อนักเรียน : สาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,10:05   อ่าน 102 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เชียงใหม่ กลุ่ม 3 ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (สังคม หน้า 2 )
ชื่อนักเรียน : สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,10:04   อ่าน 113 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เชียงใหม่ กลุ่ม 3 ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (สังคม)
ชื่อนักเรียน : สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,10:03   อ่าน 79 ครั้ง