ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รับรางวัลในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน : กลุ่มลูกเสือ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,10:17   อ่าน 22 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวันระพี ประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน : นางสาวชุติกานต์ ลาวทอง และนายวสันต์ รอดจิตต์
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,10:14   อ่าน 21 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเปตอง ชมรมกีฬา ต.แม่สาว ครั้งที่ 1
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธนัญญา เด่นแซง
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,10:09   อ่าน 21 ครั้ง