ประกาศสถานศึกษา
ประกาศโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ฉบับที่ 15/2565 เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 65
รับสมัครบุคลากรคัดเลือกเข้าทำงาน
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียน On Site วันที่ 17 มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 65
มาตรการชะลอกาเปิดเรียน On site ทุกระดับชั้น
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 4 - 7 มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On site) ทุกระดับชั้น
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ฉบับที่ 15/2564 เรื่อง แจ้งวันหยุดพิเศษ ระหว่างวันที่ 6 – 14 พฤศจิกายน 2564
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 11
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 64
ประกาศจากอำเภอ เรื่อง ผู้ติดเชื้อโควิด-19
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 64
เปิดเรียน On-site 16 ก.ย.64
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 64
งดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On site ระหว่างวันที่ 12-31 กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 64
หยุดการจัดการเรียนการสอน On site 12-13 ก.ค.64
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 64
ประกาศหยุดการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ฉบับที่ 2
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 64
ประกาศหยุดการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 64
รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน 28-6-64
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 64
การเรียน On-site วันที่ 28 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
ผังจุดคัดกรอง เข้า-ออกโรงเรียน รัตนาเอื้อวิทยา
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 64
ประกาศแจ้งกำหนดเวลาในการจำหน่าย-รับ หนังสือเรียน และชำระค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1/64
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 64
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 64